555 http://www.kinview.in.th////http://www.kinview.in.th/?SID=bn6eiff48k6rb9adl92bcqss67///bn6eiff48k6rb9adl92bcqss67
Items - 0 ฿

เงื่อนไงการรับประกันและการส่งคืนสินค้า

การประกันสินค้ามีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้


- กรณีสินค้ามีปัญหาต้องส่งคืนสินค้าให้กับร้านค้าภายใน10 วัน นับจากวันที่ของไปถึงผู้รับ
- กรณีสินค้าเสียหาย ชำรุด มีตำหนิ หรือทางร้านส่งผิด เช่น ผิดสี ผิดรุ่น ทางร้านบริการเปลี่ยนให้ฟรี โดยจะเป็นฝ่ายออกค่าจัดส่งให้
- แต่ถ้ากรณี ทางลูกค้าเป็นฝ่ายสั่งผิดไซต์ ผิดรุ่น ลูกค้าจะต้องออกค่าจัดส่งใหม่ตามจริง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 60 บาท ต่อ 1 การจัดส่ง

 

เงื่อนไขการส่งคืน


- สินค้าทุกชิ้นของร้านเรามีคุณภาพ หากไปถึงมือลูกค้าแล้วสินค้ามีตำหนิ สามารถเปลี่ยนคืนได้ 
- แต่ถ้ากรณี เกิดการตำหนิจากการใช้งาน ทางร้านขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนคืน

 

ระยะเวลาในการเปลี่ยนของคืน


- หากมีการเคลมสินค้าใหม่ ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ามาที่ร้านเราก่อน 
- เมื่อสินค้ามาถึงร้านค้าเราเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งมีระยะการขนส่งประมาณ 1-2 วัน